08
اجرای سریع نیازمند استراتژی سریع است

اجرای سریع نیازمند استراتژی سریع است

برداشتی آزاد از مقاله : BCG

اسفندماه 1397
مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل

هر جایی که نگاه می‌اندازیم، با شرکت‌های بزرگ و موفقی روبه‌رو می‌شویم که با فشار شدید از طرف شرکت‌های تازه‌وارد، کوچک‌تر و چابک‌تر مواجه هستند که کیان آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. در سرتاسر چشم‌انداز کسب و کار، مقوله «سرعت» در حال تبدیل شدن به عامل مهم‌تری از «اندازه» است و اساس رقابت از «مقیاس عملکرد» به سمت «سرعت و زمان» در حال گذار است.

روندهای تغییر دهنده قاعده بازی در این بین، از طریق تأکید بر طی سریع‌تر یک چرخه چهار مرحله‌ای، شامل پایش محیط، جهت‌یابی، تصمیم‌گیری و اقدام، برای نیل به کسب مزیت پایدار می‌پردازند. هر چه مزیت کاهش زمان طی چرخه رهبر بازار نسبت به سایر رقبا مشهودتر باشد، مزیت رقابتی آن سازمان بیشتر خواهد بود. با شناخت این تغییرات، برخی از مدیران عامل در حال پذیرش روش‌های چابک‌تر کاری (که صنایع فناوری پیشرفته، پیشگام آن محسوب می‌شوند)، برای تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع و توانمندسازی گروه‌ها برای تصمیم‌گیری سریع‌تر هستند. اما هدف در این بین دستیابی به آن چیزی است که ما آن را «اجرای سریع استراتژی» می‌نامیم.

در اصل، «اجرای سریع» در مورد به حداقل رساندن سلسله مراتب و زدودن قید و بند از خلاقیت و اعتماد به قضاوت کارکنانی صحبت می‌کند که از نزدیک درگیر کار و مشتریان هستند. هدف آن است که استقلال عمل بخش‌های مختلف سازمان تا حد امکان افزایش یابد تا در نهایت به شرکتی دست پیدا کنیم که در آن هر روزه افراد متوسط، عملکردی فراتر از متوسط داشته باشند و یادگیری در آنجا به طور پیوسته و شفاف رخ دهد. اما متأسفانه، اغلب شرکت‌ها قبل از حصول اطمینان از درک درست و یکسان از جهتگیری‌های استراتژیک سازمان توسط کارکنان، این استقلال عمل را به ایشان اعطا می‌کنند. در این حالت این تفویص اختیارات بدون همراستایی با اهداف سازمان، به سرعت می‌تواند منجر به هرج و مرج سازمانی شود.

حال سؤال اینجاست که چگونه تیم‌های رهبری می‌توانند استراتژی سازمان را به شکلی طراحی و جاری کنند که یک سازمان چابک را به شکلی مطمئن به سوی مزیت رقابتی بیشتر و پایدارتر هدایت نماید؟ فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سنتی سالانه، در این راستا کمترین توفیق را دارد، مخصوصاً برای شرکت‌هایی که در بازارهایی به شدت متغیر رقابت می‌کنند که اتفاقاً مزیت سریع بودن در آنجا بیشتر از هر جای دیگری اهمیت می‌یابد. برای «اجرای سریع»، داشتن یک «استراتژی سریع» یک ضرورت است.

برای خواندن یا دانلود این مقاله بر روی لینک روبرو کلیک نمائید : لینک

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |