صفحه اصلی   -   ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Loading the player ...
معاونت اجرائی پایین دستی نفت و گاز

معاونت اجرائی پایین دستی نفت و گاز

این معاونت وظیفه توسعه کسب و کار و معرفی فرصت های سرمایه گذاری ، ایجاد تعادل در نوع تولیدات از طریق تعریف زنجیره مناسب تولید در صنایع پتروشیمی و مجتمع های پالایشگاهی با بکارگیری تکنولوژی ها و دست آوردهای جدید و همچنین ایجاد زمینه های پژوهش و فن آوری در این زمینه را برعهده دارد .
معاونت پایین دستی نفت و گاز بازوی اصلی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در خصوص انجام مدیریت پروژه ها ، ارزیابی اثر بخشی فرایندها ، پایش بازارهای هدف و عملکرد فنی ، مالی پروژه ها و ایجاد ارزش در راستای اهداف استراتژیک شرکت می باشد .
  • حوزه های فعالیت بخش پایین دستی نفت و گاز : مجتمع های پتروشیمی و پالایش