صفحه اصلی   -   اطلاع رسانی   -   اخبار

نهمین سالگرد تاسیس شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

نهمین سالگرد تاسیس شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

نهمین سالگرد تاسیس شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
تاریخ:   ۱۳۹۶/۰۳/۰۶       (تعداد بازدید : ۱۲۱)

برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان و هزینه پروژه ها با نرم افزار

برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان و هزینه پروژه ها با نرم افزا...

برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان و هزینه پروژه ها با نرم افزار ۲۴ و ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶
تاریخ:   ۱۳۹۶/۰۳/۰۶       (تعداد بازدید : ۱۲۱)

سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران

سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران

سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران
تاریخ:   ۱۳۹۶/۰۲/۰۶       (تعداد بازدید : ۳۸)

کارگاه آموزشی مدیران ارشد شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در جزیره کیش

کارگاه آموزشی مدیران ارشد شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در جزیره...

کارگاه آموزشی مدیران ارشد شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در جزیره کیش اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶
تاریخ:   ۱۳۹۶/۰۳/۰۶       (تعداد بازدید : ۴۱)

نشست معرفی توانائیهای G E در بخش نیروگاهها در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

نشست معرفی توانائیهای G E در بخش نیروگاهها در شرکت گسترش انر...

نشست معرفی توانائیهای G E در بخش نیروگاهها ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶
تاریخ:   ۱۳۹۶/۰۳/۰۶       (تعداد بازدید : ۳۹)

برگزاری گردهمائی شرکت های E and P ایرانی به میزبانی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

برگزاری گردهمائی شرکت های E and P ایرانی به میزبانی شرکت گست...

برگزاری گردهمائی شرکت های E and P ایرانی به میزبانی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
تاریخ:   ۱۳۹۶/۰۱/۰۶       (تعداد بازدید : ۴۴)

شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران

شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش ...

شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران
تاریخ:   ۱۳۹۶/۰۲/۱۶       (تعداد بازدید : ۱۵۷)

دریافت تقدیرنامه مدیریت دانش توسط شرکت پترودانیال کیش

دریافت تقدیرنامه مدیریت دانش توسط شرکت پترودانیال کیش

مدیریت دانش به عنوان مهمترین روش در خلق دانش سودمند مبتنی بر سرمایه انسانی سازمان شناخته می شود. در عصر دانش، کسب و کارهای پیشرو می کوشند با کسب، ذخیره سازی و بازیابی دانش درون و برون سازمانی و تبدیل آن به ابزاری موثر در جهت تصمیمات بهینه، سازمان را در مسیر نوآوری، بهره وری و تبدیل آن به یک سازمان ی...
تاریخ:   ۱۳۹۶/۰۱/۱۴       (تعداد بازدید : ۲۴۰)