صفحه اصلی   -   ویژه پرسنل   -   دستورالعمل ها و بخشنامه ها
۱- دستورالعمل تهیه بلیط های ماموریت داخل و خارج کشور
۲- دستورالعمل ابراز همدردی برای همکاران و دستورات مدیرعامل
۳- دستورالعمل تهیه کارت ویزیت
۴- دستورالعمل خدمات رفاهی