صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   پردیس فن آوران البرز زنجان

درحال تکمیل اطلاعات

زمینه فعالیت شرکت

درحال تکمیل اطلاعات

اهداف و ماموریت


درحال تکمیل اطلاعات


 

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد هادی رهبری
رئیس هیات مدیره
آقای ناصر وکیلی پیهانی نایب رئیس هیات مدیره

 آقای مجید وزوائی عضو هیات مدیره

آقای بهزاد انتشاری مدیرعامل

اطلاعات تماس ۲۶۷۰۹۲۹۴ - ۰۲۱                              نمابر: ۲۶۷۰۹۲۰۴ - ۰۲۱

تهران خ بهروز خ سوم پ۹ ط ۱ واحد ۳