صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   پردیس فن آوران البرز زنجان

معرفی و تاریخچه

درحال تکمیل اطلاعات

زمینه فعالیت شرکت

درحال تکمیل اطلاعات

اهداف و ماموریت


درحال تکمیل اطلاعات


 

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد هادی رهبری
رئیس هیات مدیره
آقای ناصر وکیلی پیهانی نایب رئیس هیات مدیره
آقای مرتضی مورعی عضو هیات مدیره
آقای رضا درخشان فر عضو هیات مدیره

 آقای شهرام اکبری ساربانقلی عضو هیات مدیره


مدیرعامل

اطلاعات تماس ۲۶۷۰۹۲۹۴ - ۰۲۱                              نمابر: ۲۶۷۰۹۲۰۴ - ۰۲۱

تهران خ بهروز خ سوم پ۹ ط ۱ واحد ۳