صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   پتروشیمی فجرکرمان

حوزه فعالیت

ایجاد مجتمع تولیدی پلیمرهای EPDM، EVA، PP

پروژه ها

ایجاد واحدهای تولید متانول، MTO، EPDM، EVA، PP

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد عباسی مدیرعامل

اطلاعات تماستلفن تهران : ۲۶۷۰۹۱۳۳ - ۲۶۷۰۹۱۲۲ - ۰۲۱         نمابر تهران: ۲۶۷۰۹۱۰۳ - ۰۲۱
تلفن کرمان : ۲۴۵۰۰۵۲ - ۲۴۵۱۵۴۴ - ۰۳۴۳          نمابر کرمان : ۲۴۴۶۱۴۴ - ۰۳۴۳
www.fkpc.co.ir    info@fkpc.co.ir
دفتر تهران : بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، کوچه سوم، پلاک ۹،
کد پستی : ۱۹۱۱۹۵۳۶۱۸
دفتر کرمان : خیابان شفا، شفا ۱۹
کد پستی : ۷۶۱۸۶۴۹۹۳۵