صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   پتروشیمی فجرکرمان

ایجاد مجتمع تولیدی پلیمرهای EPDM، EVA، PP

پروژه ها

ایجاد واحدهای تولید متانول، MTO، EPDM، EVA، PP

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد هادی رهبری رئیس هیات مدیره

آقای ناصر وکیلی پیهانی عضو هیات مدیره

آقای حسین بهرام پور عضو هیات مدیره

آقای ابراهیم تقوی عضو هیات مدیره

آقای محمد عباسی مدیرعامل و عضو هیات مدیره

اطلاعات تماستلفن تهران : ۲۶۷۰۹۱۳۳ - ۲۶۷۰۹۱۲۲ - ۰۲۱         نمابر تهران: ۲۶۷۰۹۱۰۳ - ۰۲۱
تلفن کرمان : ۲۴۵۰۰۵۲ - ۲۴۵۱۵۴۴ - ۰۳۴۳          نمابر کرمان : ۲۴۴۶۱۴۴ - ۰۳۴۳
www.fkpc.co.ir    info@fkpc.co.ir
دفتر تهران : بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، کوچه سوم، پلاک ۹،
کد پستی : ۱۹۱۱۹۵۳۶۱۸
دفتر کرمان : خیابان شفا، شفا ۱۹
کد پستی : ۷۶۱۸۶۴۹۹۳۵