صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   نیرو گستر سیرجان

۱. احداث و بهره برداري نیروگاه برق، تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات انرژي الکتریکی برق و کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم یا جنبی و غیرمستقیم با اقدامات فوق مرتبط یا لازمه آنها بشمار آید.
۲. تولید، توزیع، صادرات و واردات محصولات صنعتی.
۳. هرگونه اقدام و فعالیت مالی مجاز و تجاري و اقتصادي که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع شرکت بوده و یا براي به انجام رساندن موضوع شرکت مفید، مقتضی یا ضروري باشد، ارائه خدمات مشاوره فنی مهندسی و صنعتی.

اعضاي حقوقی هیئت مدیره بعد از واگذاري: شرکت گسترش انرژي پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ و شرکت فراز انرژي پیشرو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ و شرکت عمران کار سیرجان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷ بعنوان اعضاي هیئت مدیره منصوب شدند.
  • شرکت نیروگستر سیرجان با کمک شرکت مهندسی والا انرژي (مشاور طرح) و شرکت انرژي گستران متحد (پیمانکار EPC) در حال احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتی منطقه ویژه اقتصادي سیرجان میباشد.
  • در حال حاضر فاز اول نیروگاه که متشکل از دو واحد موتورگازسوز دو مگاواتی میباشد از ابتداي مردادماه ۱۳۹۵ نصب و راه اندازي شده است.
  • فاز دوم احداث نیروگاه شامل ۱۱ واحد دومگاوتی بوده که شرکت منتظر اخذ تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی میباشد .

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد ملاکی
رئیس هیات مدیره
آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی
نایب رئیس هیات مدیره
آقای غلامحسین تکلفی عضو هیات مدیره

آقای مازیار ظهری هاشمی مدیرعامل (خارج از اعضا)

اطلاعات تماستلفن : ۲۲۲۵۷۸۰۹  تلفکس : ۱۳-۲۶۴۰۱۸۱۲
تهران خ میرداماد نفت جنوبی خ تابان پلاک ۱۵