صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

معرفی و تاریخچه

درحال تکمیل اطلاعات

زمینه فعالیت شرکت

درحال تکمیل اطلاعات

اهداف و ماموریت


درحال تکمیل اطلاعات


 

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد علی وحدتی
رئیس هیات مدیره
آقای احمد مشایخی نایب رئیس هیات مدیره
آقای احمد پیامی عضو هیات مدیره
آقای ابراهیم یکانی مطلق مدیرعامل (خارج از اعضا)

اطلاعات تماس                                                  نمابر: 

تهران