صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   شرکت اکتشاف ، توسعه و تولید پاسارگاد

درحال تکمیل اطلاعات

زمینه فعالیت شرکت

درحال تکمیل اطلاعات

اهداف و ماموریت


درحال تکمیل اطلاعات


 

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهدی میرمعزی
رئیس هیات مدیره
آآقای سید جواد مرتضوی مدیرعامل
آقای ناصر وکیلی پیهانی عضو هیات مدیره

آقای محمد علی عمادی  عضو هیات مدیره

اطلاعات تماس ۲۶۴۰۱۷۸۵-۶ -۰۲۱                          نمابر: ۲۶۴۰۱۷۸۷ - ۰۲۱
info@pedpc.ir
تهران بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر ساختمان پاسارگاد ط ۴