صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   روماک انرژی سرآمد


محصول

۵۰.۰۰۰ تن در سال بوتیل رابر معمولی و بوتیل رابر هالوژنه

موارد مصرف

صنایع تایر و تیوپ - وسائل ورزشی- مصارف پزشکی

زمین

۱۰ هکتار در سایت ۵ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واگذار شده است

 

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد هادی رهبری
رئیس هیات مدیره

آقای تورج تازه بهار نایب رئیس هیات مدیره

 قای ناصر وکیلی عضو هیات مدیره

آقای مرتضی مورّعی کتک لاهیجانی 
مدیرعامل (خارج از اعضا)

اطلاعات تماس ۰۲۱-۲۶۷۰۹۴۰۲-۲۶۷۰۹۶۰۲          نمابر: ۲۶۷۰۹۸۰۲
Romak Energy @pedcgroup.com
بلوار میرداماد –میدان محسنی- خیابان سنجابی خیابان سوم پلاک ۹ واحد ۸
کد پستی : ۱۹۱۱۹۵۳۶۱۹