صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   جاوید انرژی پرتو


ماموریت و چشم انداز شرکت

 • احداث پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت ۶۰۰۰۰ بشکه در روز در طرح فراگیر  پالایشی سیراف
 • تثبیت برند شرکت به عنوان برند نمونه کشور، مجری نمونه و تولید کننده برتر
 • احداث جایگاه برترین محصولات پالایشگاهی به لحاظ کیفی
 • کسب سهم عمده بازار، فرآورده های نفتی در منطقه و جهان 
 • مالکیت کسب و کار پایدار در کشور
 • ارائه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار
 • ارتقاء شرکت به مجتمع پترو پالایشگاهی با احداث واحدهای پتروشیمی در آینده نزدیک

اهداف شرکت

 • افزایش با ثبات سود و سرمایه شرکت
 • تأمین رضایت سهامداران بر مبنای اجرای به موقع طرح و تعهدات
 • تأمین رضایت کارکنان بر مبنای تأمین مالی امنیت شغلی، شخصیت اجتماعی و تعالی فردی
 • تولید محصولات شرکت مطابق با آخرین استانداردهای زیست محیطی و کسب رضایت مشتریان

استراتژی شرکت

 • تمرکز توان شرکت بر اجرای به موقع احداث پالایشگاه با حداقل هزینه و کیفیت جهانی  مناسب مطابق با آخرین استانداردهای IPS
 • استفاده از نیروهای متخصص در جهت نیل به اهداف شرکت 
 • تثبیت برند شرکت از طریق اجرای با کیفیت طرح و ارائه خدمات و محصولات مطلوب در آینده
 • جهت گیری به سمت پایه گذاری یک کسب و کار پایدار در کشور و منطقه

خط و مشی شرکت

 • حاکم نمودن نظم و تفکر سیستمی و نظام مند نمودن سازمان و فرآیند شرکت 
 • بهبود مستمر سیستم ها، فرآیندها، محصولات و خدمات شرکت 
 • توسعه و بروز آوری زیرساختهای شرکت 
 • جذب، پرورش نیروی انسانی کارآمد و برقراری برنامه های آموزشی و توانمند سازی نیروهای شاغل
 • ایجاد مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت مؤثر کارکنان در اهداف شرکت

 

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهدی ميرمعزی
رئیس هیات مدیره
آقای محمد هادی رهبری نایب رئیس هیات مدیره
آقای احمد پيامی عضو هیات مدیره
آقای صدراله سردشتی عضو هیات مدیره و مدیرعامل
آقای ناصر وکيلی پيهانی
عضو هیات مدیره

آقای ایرج مسروری عضو هیات مدیره

اطلاعات تماس ۰۲۱-۲۶۷۰۹۷۱۵-۱۶           نمابر: ۲۶۷۹۹۵۳۷
info@jepco.co   www.jepco.co
بلوار ميرداماد، خيابان سنجابی (بهروز)، کوچه سوم، پلاک ۹، طبقه دوم، واحد ۶و ۷