صفحه اصلی   -   شرکت های زیرمجموعه   -   تفاهم

معرفی و تاریخچه

درحال تکمیل اطلاعات

زمینه فعالیت شرکت

درحال تکمیل اطلاعات

اهداف و ماموریت


درحال تکمیل اطلاعات


 

اعضای هیات مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهدی میرمعزی
رئیس هیات مدیره
آقای علی اکبر وحیدی آل آقا
نایب رئیس هیات مدیره
آقای سید کریم تفرشی حسینی عضو هیات مدیره

آقای سینا مهاجری عضو هیات مدیره و مدیرعامل

آقای محمدرضا رزوان عضو هیات مدیره 

اطلاعات تماس۸۸۸۸۴۴۳۷ - ۰۲۱                            نمابر: 

تهران - میرداماد غربی - بازار میرداماد ط ۳ اداری واحد ۳۱۳